Znak Litera Nova to wydawnictwo, które wydało książkę „Początek końca?”.