Wydawnictwo Sensus wydało książkę „Jesteś Ważny, Pinku!” to książka Urszuli Młodnickiej, Agnieszki Waligóry. Napisana została dla dzieci.