Wydawnictwo Lira wydało książkę „Bóg Maszyna” Joanny W. Gajzler.