„Sztejer. Umarły syn” to pierwsza książka z serii o Sztejerze, autorstwa Roberta Forysia.