Robert Foryś to autor cyklu o Sztejerze, w tym książki „Sztejer.Kroniki Torunium”.