Robert Foryś to autor cyklu o Sztejerze, w tym książki “Sztejer.Kroniki Torunium”.