„Motyle zła” to książka z gatunku weird napisana przez Jarosława Kolonowskiego.