Książka naukowa, to książka, która nie jest beletrystyką, opiera się na nauce.