Julita Mańczak wraz z dr. Jakubem Małeckim napisała książkę „Początek końca?” o topnieniu lodowców i zmianie klimatu.