Dr Jakub Małecki Wraz z Julitą Mańczak napisał książkę „Początek końca?” o topnieniu lodowców i zmianie klimatu.