Dr Jakub Małecki Wraz z Julitą Mańczak napisał książkę “Początek końca?” o topnieniu lodowców i zmianie klimatu.