Sutsui Silleber

Redaktor tak dobry, że nawet mój Akawara ją lubi. Zawsze po feedbacku taki weselszy się wydaje…