Jarosław Klonowski

Alicja od kilku już lat recenzuje moje książki. Jest osobą rzetelną i przede wszystkim bardzo skrupulatnie podchodzącą do terminów. Także uwagi, które w ramach recenzji czy lektury moich tekstów przekazuje są niezmiernie cenne i znaczące, wywierając wpływ na redakcję odautorską czy korektę​.